Ny menneskeart fundet
27. oktober 2004

Top5 artikel i uge med præsidentvalg!

De var omkring en meter høje og levede side om side med vores forfædre i 30.000 år. Arkæologer har fundet rester af en hidtil ukendt menneskeart i Indonesien.

Af  Rasmus Kragh Jakobsen og Daniel Bergsagel

En ny art af mennesket er fundet på den indonesiske ø Flores.
De var en meter høje og levede helt frem til den tid, da de første mennesker begyndte at flytte ind i Danmark for omtrent 13.000 år siden.

Levede samtidig
Hidtil har man ment, at når det moderne menneske kom frem, så forsvandt andre primitive mennesker.
Men nu viser det sig, at disse dværgmennesker, der er døbt Homo floresiensis har levet samtidig med moderne mennesker i mindst 30.000 år.
»Det er en bekræftelse af, at det lineære billede af evolutionen, hvor en menneskeart kommer frem og afløser en anden, er forkert. Det bliver mere og mere tydeligt, at flere arter har levet samtidig også helt op i nyere tid. Man kan sige, at evolutionen har form som en busk i stedet for en stige«, siger Hans Christian Petersen, der er palæoantropolog på Syddansk Universitet.

Udviklede sig fra vore stamfædre
Arkæologer fra Australien og Indonesien har fundet skeletrester fra mellem fem og syv individer og beskriver dem i denne uges udgave af tidsskriftet Nature.
Homo floresiensis stammer sandsynligvis fra en art, der enten udviklede sig selvstændigt fra Australopithecus (vores fjerne forfader) for omkring tre millioner år siden, eller, hvad der nok er mere sandsynligt, fra en meget tidlig udgave af en af vores senere stamfædre, Homo erectus.
»Hvorfor skulle Homo floresiensis være den sidste? Det store spørgsmål er, hvor langt op i tiden vi kan finde nye arter. Asien er jo ikke nær så godt beskrevet, som Europa er, hvad angår menneskets udvikling«, siger Hans Christian Petersen.

Kraniet til venstre tilhører et voksent individ af Homo floresiensis på højst 106 cm, formentlig en kvinde, der vejede op til 36 kg. Til højre et billede af et moderne menneskes kranie. Foto: Peter Brown.

Fakta:
* Man har fundet tegn på 5-7 Homo floresiensis, der stammer fra en periode på 80.000 år, hvor den tidligste er fra 95.000 år og den seneste er 13.000 år gammel.
* Man ved, hvad Homo floresiensis har spist, og at deres yndlingsret var unge dværg-elefanter.
* De kunne jage store dyr, lave redskaber og bruge ild, hvilket tyder på en højt udviklet adfærd, som man ikke regner med fra et menneske med et hoved på størrelse med en grapefrugt.
* Både dværgelefanten og Homo floresiensis menes at være uddøde efter en vulkansk eksplosion for 12.000 år siden.

Copyright © Rasmus Kragh Jakobsen og Dagbladet Politiken A/S www.pol.dk
Artiklen kan findes på adressen: www.politiken.dk/VisArtikel.iasp?PageID=342417


Top5 artikel i uge med præsidentvalg!