Krigspil
15. maj 2005
Af Rasmus Kragh Jakobsen

I dag er det softwaren, der gør våbene farlige og det gælder lige fra intelligente missiler over indsamling og behandling af troværdig information til kommunikation mellem militære enheder.
I Danmark specialiserer flere firmaer sig i såkaldte ccis computer systemer - command control and information systems - der f.eks. kan binde våbensystemer sammen med sensorer ude i felten eller på havet.
At få den rette information på rette tid og rette sted har altid været altafgørende i militære operationer. Med moderne teknologi er det muligt at integrere information helt nede fra den enkelte enhed og op til hovedkvarteret, som dermed får den ekstra fordel, der kan være afgørende i kamp. Mærsk Data Defence har udviklet systemet Odin til det danske Forsvar, der forbinder hær, flyvevåben og flåde og følger kampen med indsamling og fordeling af information, planlægning og kontrol fra hovedkvarter til enhed.
Systematic Software Engineering har udviklet et system så en sammensat enhed af internationale partnere kan snakke sammen og udveksle information ofte når de skal løse en opgave side om side. Firmaets teknologi har også en civil del og Systematic satser meget på elektroniske patientjournaler, der skal integrere læger, sygeplejsersker og sekretærers behov.
Bruhn NewTech har siden 1990 udviklet software, der vha. sensorer og manuel observationer kan beskytte og advare tropper mod farezoner fra biologiske, gas og nukleare angreb. Hvis et område angribes med giftgas, biologisk væske eller radioaktivt støv kan Bruhn NewTech meget hurtigt (som regel under 30 sekunder) beregne hvor den største fare er og plotte det på elektroniske kort. Systemet kaldes NBC-Analysis bygger på software modeller, der løbende kan tage højde for vinden og advare om farer i vindretningen efter de faktiske vejrforhold (modsat vejrudsigter) som indhentes fra vejrstationer. Angrebet kan enten observeres manuelt ved at soldater ser en bombe sprænge eller ved sensorer, der f.eks. måler en giftgas. NBC-Analysis blev anvendt af England i den første Golfkrig og under operation 'Desert Storm' i den anden Golfkrig og i dag bruges det af 23 Nato lande inkl. USA og England. Militæret kan bruge et stort antal sensor som Bruhn NewTech forbinder i et netværk så et større område kan overvåges og beskyttes.
Et andet oplagt software område er datasikkerhed, hvor et af verden førende krypteringsfirmaer er Cryptomathic i Århus. Men ifølge udviklingsdirektør Torben Pryds Pedersen holder man sig indtil videre til banker og finanshuse.

Copyright © Rasmus Kragh Jakobsen og Dagbladet Politiken A/S www.pol.dk