RFID med brugerkontrol (PDF)
15. juni 2006
Den nye digitale og radiobaserede stregkode, RFID, er på vej og om 10-15 år er alle ting mærket med RFID

Når RFID kommer ud i butikken og hjem til forbrugerne, bærer teknologien potentialet til gennemgribende at forandre måden, vi omgås dagligvarer lige fra mad til elektronik. Vi vil få adgang til mange flere informationer – og andre vil kunne få informationer om os. I 2010 anslås det globale antal RFID-taggede ting at være 33 milliarder.
RFID kan øge effektiviteten i værdikæden helt enormt, men dansk detailhandel afventer den europæiske udvikling. Risikoen er, at store kæder som WalMart og Metro sætter standarden og udelukker andre fra indflydelse.
Forbrugerne kan få stor gavn af RFID-tagget, hvis de selv har kontrol over informationerne (opt-in), men det kræver en teknisk løsning i selve chippen, mener eksperter. Lovgivning er ikke nok.

Dette nyhedsbrev bygger på Teknologirådets projekt om muligheder og risici ved RFID-teknologi og anbefalinger fra projektets planlægningsgruppe. Læs hele nyhedsbrevet og rapporten "RFID fra produkt til forbrug" på Teknologirådets hjemmeside.