Bedre sundhed hvis færre røg (PDF)
28. august 2006
Det værste ved cigaretter er røgen, ikke tilsætningsstofferne, vurderer eksperter.

Tilsætningsstoffer til tobak har været meget diskuteret efter en række retssager mod tobaksindustrien. Det er muligt at tilsætte tobakken stoffer, der øger mængden og/eller effekten af det afhængighedsskabende nikotin i hjernen. Andre stoffer kan give en mildere smag og gøre, at man hoster mindre, så bl.a. unge har lettere ved at begynde på at ryge.

Men når det gælder røgens dødelighed drukner tilsætningsstofferne i langt farligere stoffer. Over 30 danskere dør hver dag af rygning og ifølge WHO er rygning den enkeltfaktor, som har størst indflydelse på folkesundheden i den vestlige verden.

Eksperterne peger på, at en bred og koordineret forebyggelsesindsats er vigtigere end f.eks. forbud mod bestemte tilsætningsstoffer.

Dette nyhedsbrev rapporterer fra høringen om tobaksvarer og tilsætningsstoffer, som fandt sted den 26. april 2006 og var arrangeret af Teknologirådet for Folketingets sundhedsudvalg.