Interview med Sine Jensen fra Forbrugerrådet
Teknologirådet
25. oktober 2011

Journalist Rasmus Kragh Jakobsen har interviewet Sine Jensen, Sundhedspolitisk medarbejder, Forbrugerpolitisk Center, Forbrugerrådet, omkring fordele og ulemper ved selvtest. Forbrugerrådet har testet en lang række selvtest og finder den høje usikkerhedsprocent samt den manglende regulering problematisk.

Af Rasmus Kragh Jakobsen

- Jeres standpunkt er det som skeptisk eller begejstret forbruger?

Vi er helt klart skeptiske, fordi testen af testene simpelthen er så ringe. Så vi er skeptiske i forhold til, hvad er det for et produkt, som folk køber og hvad er det for et resultat, de får ud af det.

- Gælder det alle produkter, eller er der nogen som skiller sig ud?

Alle de produkter, hvor man diagnosticerer en sygdom, er simpelthen problematiske, fordi du enten kan få et falskt positivt eller falskt negativt svar. Tager vi det ekstreme - har du kræft eller har du ikke kræft? Får du at vide, at du har det modsatte af det, som du faktisk har, så står du altså i et seriøst problem. Og i det hele taget synes vi ikke, at man skal fedte hjemme ved køkkenbordet med test, hvor man kan finde ud af noget med alvorlige sygdomme.

- Hvorfor ikke?

Du skal have en diagnose i samarbejde med en læge, fordi hvis du finder ud af, at du er alvorligt syg, så vil du straks have en masse spørgsmål, hvad skal der nu gøres og hvad er den videre plan?

- Det er jo bøvlet at komme til læge, så på den gode side, kunne sådan en test i hjemmets fred og ro ikke være med til at få os til at gå til læge inden symptomerne bliver så alvorlige?

Den korte version er, at du kan ikke teste dig ud af det her. Hvis du har et symptom, så skal du gå til lægen. Du skal ikke tro, at du kan teste dig rask. Men jeg vil medgive så meget, at ok du får så et svar og det giver dig så anledning til at gå til lægen. Men balladen er hele tiden, at hvis kvaliteten af testen er så dårlig, så du ikke kan regne med den, så er det helt ligegyldigt. Kvaliteten af testen er simpelthen for dårlig til, at man kan sige: gå I ud og test løs.

- Jamen det kan da ikke være rigtigt for alle testene?

Jo, desværre. Vi kan se, at den lovgivning, der ligger til grund for testen af testen, simpelthen er for ringe. Der begynder jeg at få uld i mund, men vi er helt tilbage til, hvad er det for en undersøgelsesgruppe man bruger, når man tester testen. Lad os sige du tager en gruppe af gravide og tester dem og så fint nok, så viser testen, at alle er gravide. Og så siger man uha det er en god test. Og så tager du en test af folk, der ikke er gravide og så giver den helt andet udslag.

- Fordi der vil være falske positive og negative?

Ja, og så er det ikke en god test. Man kan sige, at det kommer meget an på den population, som du har med, når du tester testen. Der ligger ikke nogen krav til det. Der kan du teste på hvem som helst og så få en test, som siger, at den er 99 pct. sikker, mens den måske kun er 80 pct. sikker.

- Adskiller det sig fra lægemidler?

Ja, det er en helt anden godkendelsesmodel, når vi snakker lægemidler, det er et af de mest gennemregulerede områder, hvor mange forsøg ligger til grund.

- Skal testen være ligeså grundigt også for de her selvtest?

Det er jo det helt store spørgsmål, det synes vi, at man skal lade andre fagmænd om at afgøre. Hvordan man skal gøre det her på den helt rigtige måde.Vi kan bare sige, at der er nogen ting som ikke er godt nok. Der er et EU direktiv på vej til næste år og det synes vi er sindssygt fornuftigt at få kigget ordentligt på om vi har de rigtige krav til medicinsk udstyr generelt.

- Vil producenterne ikke selv lave noget, der er godt nok?

Nej nej det gør de ikke, der går man altid efter laveste fællesnævner. Masser skriver allerede nu, at testen er 99 pct. sikker - markedsføring er en af mine pointer. Der er ingen myndigheder, som kigger på markedsføring og industrien går hele tiden til grænsen og lidt over den. Vi har en stram lovgivning på lægemidler - man må overhovedet ikke reklamere for receptpligtige lægemidler og det bakker lægemiddelindustrien op om. Vi er enige om, at receptpligtige lægemidler skal være noget man beslutter sammen med sin læge ikke noget man køber, fordi man ser en reklame om det. Hvis vi kunne nå det samme med de her test, ville det være rigtig rigtig fint.

- Er der ikke også nogle muligheder i selvtest?

Jo helt sikkert, vi kan ikke sige, at alle selvtest over en kam er bare noget griseri. Sukkersyge området og også AK-behandlingen med blodfortyndende medicin, som jo er rigtig svær, der har vi nogle gode eksempler. Både for AK-behandlingen og blodsukker har det jo gjort patienterne så meget gladere, selvhjulpne og fri. Jeg startede for 20 år siden som sygeplejerske, hvor jeg også stod og blandede blodsukker til folk, der fik langtidsvirkninger og korttidsvirkninger. Folk har jo siddet i evindelige køer på laboratorier for at skulle få målt blodsukker. Og det gør de jo ikke længere. Der har vi virkelig fået noget test, som er fornuftigt. Når patienterne bliver opdraget til det og man har en direkte forbindelse eller kontakt hos nogen inde på sygehuset, så fungerer det her fantastisk godt.

De andre artikler i temaet: Overblik, Samfund og den skæve

Copyright © Rasmus Kragh Jakobsen og Teknologirådet